MEDIA PRODUCTION HOUSE

VIDEOGRAPHY :

* Sản xuất và hậu kỳ phim 4K - Post production

* Phim quảng cáo - TV Commercials

* Phim ca nhạc - MV Music video

MEDIA :

* Thực hiện hình ảnh cho Truyền Thông ,Báo Chí... - Press photo...

* Chương trình truyền hình - Television films-, TV show,booking...

PHOTO & VIDEO STUDIOS :

* Cho thuê thiết bị làm phim 4k,ánh sáng,studio v.v... - Studios for rent...

PHOTOGRAPHY :

* Chụp hình quảng cáo - Advertising shot

* Chụp hình thời trang - Fashion shots

* Chụp hình nghệ thuật - Art shots

* Chụp hình sáng tạo - Creative shots

MEDIA PRODUCTION HOUSE

Sản Xuất Phim & Ảnh

Quảng Cáo

Truyền Hình

Directer : Hồ Văn Trọng

số 12 đường 12-Trần Não

P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM

Tel: O96 23 999 88 - HGTmedia.com