HVT Studio
Photography Videography Press Studios Service

 

MULTIMEDIA PRODUCTIONS
Sản Xuất Đa Truyền Thông

 

PHOTOGRAPHY :

* Chụp hình thời trang - Fashion shots
* Chụp hình sáng tạo - Creative shots
* Chụp hình sản phẩm - Product shots

 

VIDEOGRAPHY:

* Phim ca nhạc - Music video clips
* Phim nghệ thuật - Video clip art

 

PRESS - BÁO CHÍ :

* Thực hiện hình ảnh cho Báo Chí, Truyền Thông...

 

PHOTO & VIDEO STUDIOS :

HVT Studio.com
số 12 đường 12-Trần Não
P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM
Tel: 096 23 999 88